učimo albanski

mësojmë serbisht

{{game.order}}. {{game.name}}

{{game.nameTr}}{{game.order}}. {{game.name}}

{{game.nameTr}}{{part.question[0]}}
{{part.questionTr}}{{game.order}}.

{{part.order}}. {{part.question[0]}}{{part.question2}}

{{game.order}}. {{game.name}}

{{game.nameTr}}{{part.answer[0]}}

{{game.order}}. {{game.name}}

{{game.nameTr}}{{part.order}}. {{part.question[0]}}

{{part.question2}} {{part.questionTr}}


{{game.order}}. {{game.name}}

{{game.nameTr}}{{que.answer}}

{{part.question2}} {{part.questionTr}}

{{game.order}}. {{game.name}}

{{game.nameTr}}{{answer.answer}}


{{sque.answer}}
|| {{ans}}, {{ans}},

Odgovorite na sva pitanja! Përgjigjuni në të gjitha pyetjeve!